دسته بندی: بگ فیلتر

بگ فیلتر
sinakazemi53@gmail.com

بگ فیلتر

: فیلتر کیسه ای یا بگ فیلتر برای فیلتراسیون مکانیکی فیلترهای کیسه ای برای کارهای فیلتراسیون با تقاضای سنگین در نرخ جریان و فضا ایده

توضیحات بیشتر »