دسته بندی: الواتور (ELEVATOR)

الواتور (ELEVATOR)
حامد رشوند

الواتور (ELEVATOR)

مقدمه: الواتورها یا بالابرهای کاسه ای یکی از ابداعات بزرگ در زمینه حمل و نقل مواد در صنعت و معدن محسوب می‌شوند. این سیستم‌های پیشرفته

توضیحات بیشتر »