درباره ما

شرکت طراحی صنعتی فیدار از سال 1395 فعالیت خود را در زمینه طراحی ماشین آلات صنعتی ، ماشین آلات صنعت سیمان ، آهک ، سنگ آهن ، گج، خطوط خردایش و فرآوری آغاز کرده است. در طول این سال ها پروژه های چالش برانگیر و تخصــصــی زیادی توســط تیم ما انجام شــده اســت که مهارت و تجربـه مـا را در طراحی و اجرا و مـدیریـت پروژه هـای مکانیکی و عمرانی و ارایـه راه کارهـای فنی افزایش داده است. درحال حاضـــــر شـــــرکت فیدار به عنوان یکی از پیمانکاران پروژه های طراحی خطوط خردایش و فرآوری متوســـط نقش مهمی را ایفا می کند و در زمینه مدیریت پروژه های ساخت خدمات گسـترده ای را ارایه می دهد.

ماموریت ما دســـــتیابی به پروژه های وسیع در جهت آبادانی کشور عزیزمان با یک قیمت رقابتی، ایجاد یک فضـــــای همفکری مطمئن و قابل اطمینان و انجام پروژه در یک بازه زمانی مشخص و تحویل پروژه با کیفیت و رضایت بخش و قابل قبول است.